Dažādu paaudžu zināšanu apmaiņa un sadarbība projektos var veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos

pievienoties!

Par SenJau

Biedrības "Seniori un jaunatne" mērķis

Organizācija “Seniori un jaunatne”oficiāli tika dibināta 2009.gada 6.jūlijāar mērķi: vienot aktīvos Rīgas pensijas vecuma cilvēkus un jauniešus, atbalstot un attīstot kopīgi izvirzītās idejas, veidojot kvalitatīvu privātās dzīves struktūru.


SenJau

*SenJau – saīsinājuma forma no organizācijas nosaukuma.

2010.gada 22.decembrī organizācijai “Seniori un jaunatne” oficiāli tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības joma: pilsoniskas sabiedrības attīstīšana.

Būtiskākais ir tas, ka starp senioru un jaunatnes paaudžu pārstāvjiem notiek pieredzes un zināšanu apmaiņa, kas veicina izglītotību, nozaru attīstību un toleranci sabiedrībā. Gadiem uzkrātā senioru dzīves pieredze tiek pārmantota un jauniešiem ar šīm zināšanām ir daudz vieglāk izdzīvot šajā šķēršļiem pilnajā pasaulē.

Seniori var sniegt savu ieguldījumu dažādu nozaru attīstībā, saglabājot vērtības un nododot tās jaunai paaudzei. Rezultātā sabiedrība ir spējīga pilnvērtīgi funkcionēt arī tad, ja tajā novērojama strauja novecošanās tendence.

Senioriem un jaunatnei ir līdzīgas prioritātes un viņu starpā nevalda konkurence. Šo paaudžu pārstāvjus spēj vienot savstarpējs atbalsts un sapratne, kamēr vidējas paaudzes pārstāvji ir aizņemti savu tekošo darbu izpildē.

“Seniori un jaunatne” pamatā darbojas kultūras jomā, kas ir kā vienota interese senioru un jaunatnes interešu lokā, turklāt kultūras jomā cilvēks var darboties ar minimālu resursu ieguldījumu.

Kultūras pasākumi ir arī kā stiprākais potenciāls senioru resocializācijas procesā, jo tieši kultūras vidē un interešu darbībā seniors var sevi parādīt un pieņemt savu vecumu, liekot sev aizmirst par iespējamām veselības problēmām.

Lai veicinātu senioru aktivitāti kultūras pasākumos, nepieciešams tajos iesaistīt jaunāku paaudžu pārstāvjus, tāpēc organizācijas mērķauditorija ir seniori (62-72 gadi) un netiešā mērķauditorija ir jaunieši (18-25).


Biedrības logotipa semiotiskā analīze

Organizācijas “Seniori un jaunatne” simbolikā attēlots tunelis uz attīstības ceļu, ko veido plate un disks.

Plate simboliski atspoguļo seniorus un disks atspoguļo jaunatni.

Vecā plate ir atstāta novārtā un noput pelēkiem putekļiem uz skapja augšas, gluži kā pensionārs nosirmojot. Iespējams, ka šai platei ir skrāpējumi no vairākkārtīgas tās atskaņošanas. Tas ir tāpat kā vecajiem cilvēkiem parādās krunkas sejā, kas ir kā nodzīvotās dzīves atstātās pēdas. Taču šī vecā plate sevī satur aizmirstas vērtības, tāpēc ir noderīgi to vēlreiz paklausīties. Nekad nevar zināt, kas spēlēs ilgāk. Mūsdienās atkal par aktuāliem mūzikas klausīšanās avotiem ir kļuvušas plates, diski ir gandrīz jau aizmirsti un nāk jauni formāti, taču visam pa vidu ir cilvēks, ar nemainīgām vērtībām.

Ja plati atbrīvo no putekļiem, tad var atskanēt arī mūzika. Varbūt šī plate skanēs tikpat labi kā senāk, ja tiks rasts atbilstošs tehniskais aprīkojums. Nav nekāds jaunums, ka plate iekļaujas arī diskotēkās, tā pielāgojoties mūsdienīgai videi, rodot sev jaunu pielietojumu.

Atspīdums diskā/platē, kas vērsts uz senioriem un jaunatni, simbolizē prožektoru gaismu. Diskā dinamiski viz zaļā gaisma, kas ir tāda pati kā mūsdienu zeļošās jaunatnes iniciatīva tiekties uz vispārēju attīstību. CD var saturēt sevī lielu informācijas daudzumu un ierakstīto var arī rediģēt, bet galvenais tam nokļūt prasmīgās rokās. Ja disku saskrāpē, tas vairs nav lietojams, tāpēc arī ar to jāapietas uzmanīgi, tāpat kā ar jaunatni.

Plates/diska vidū ir 3 līnijas:

1.līnija ir senioru idejas un vērtības

3.līnija ir jaunatnes idejas un vērtības.

Otra līnija, kas atrodas pa vidu, ir šo ideju apvienojums, tādā veidā attēlojot arī sadarbību starp šīm paaudzēm. Zināšanu, informācijas un pieredzes apmaiņu simbolizē 2 līnijas, kas iet cauri diskam un platei.

Šī sadarbība patiesi ir iespējama un var veiksmīgi noritēt, ko uzskatāmi var redzēt (tabulā Nr.1).

Seniori un jaunatne? Kāpēc šāds tandēms? Daži no argumentiem:

“..Pieaugušo periodā personība pilnveido sevi.

Pieaugušo periodu sīkāk apskata:
1. Agrīnais posms — no 22 līdz 28 gadiem.
2. Krīze 1.- no 28 līdz 34 gadiem sievietēm.
3. Brieduma gadi jeb pusmūžs — no 40 līdz 50 gadiem.
4. Krīze 2. – 40 gadi, gan vīriešiem, gan sievietēm.
5. Stabilitātes izjūta – no 40 līdz 45 gadiem.
6. Pieaugušo perioda kulminācija — no 45 līdz 60 gadiem.
7. Vecumdienas = 65 līdz 70… gadi.

 

Divu dzīves posmu salīdzinājums (tabula Nr.1):

Vecums

Dzīves posmi Uzdevumi katrā posmā Jaunatne

Agrīnais pieaugušo periods

(18 – 25 gadi)

Seniori

Vēlīnais pieaugušo periods

(62 gadi un vairāk)

Samazinās Dalība sporta aktivitātēs Darba stundas
Saglabājas Vajadzība padarīt nodarbošanos drošu Vajadzība turpināt to, kas patīk
Izveidojas Profesionālā statusa nostabilizēšanās Iespēja darīt lietas atbilstoši vēlmēm
Izpēte Atrast vēlamo nodarbošanos Atrast labu pensijas laika pavadīšanas veidu
Izaugsme Mācīties veidot attiecības ar citiem Attīstīt un novērtēt neprofesionālās dzīves lomas

*Avots: Jansone I. Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes centrā: mācību metodiskais līdzeklis. R.:2009. /16. lpp.

 

Seniori! Jūs esat pieredzes un kompetences uzkrājums, kas spēj celt kultūras līmeni!

Jaunatne! Noticiet savai idejai, dalieties ar to profesionāļu lokā un realitāte uzsmaidīs!